Ανάκληση Διακήρυξης Εκποίησης Ανεπιτήρητων Ζώων


ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Με την αριθ 105 /2022 ( Πρακτικό 13/20-04-2022) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίστηκαν οι όροι για την εκποίηση με την διαδικασία του πλειστηριασμού των τριάντα (30) ανεπιτήρητων ζώων (ιπποειδών) που περιήλθαν  στην ιδιοκτησία του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4056/2012.

Ωστόσο κατά το χρονικό διάστημα από την ανακοίνωση  της ημερομηνίας εκποίησης των ανεπιτήρητων ζώων και μέχρι σήμερα  προτάθηκε από φιλοζωικούς συλλόγους, ιδιώτες  και ιππικούς ομίλους η υιοθέτηση των ζώων για την καλύτερη διαβίωση, σίτιση κ.λ.π.

Στη συνέχεια της παραπάνω εξέλιξης η Οικονομική επιτροπή  με την αριθ. 105 /2022 (Πρακτικό 14/29-04-2022) απόφαση της:

Η Οικονομική Επιτροπή με την 106/ 2022 Απόφασή της  (Πρακτικό 14/29-04-2022) ανακαλεί και ακυρώνει την προγραμματισμένη διενέργεια της δημοπρασίας που είχε οριστεί για την 03/Μαίου/2022 και από ώρα 11:00 έως 12:00 σύμφωνα και με την 4.271 / 21-04-2022 περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου που δημοσιεύτηκε νόμιμα.


Ο Δήμαρχος

Δασταμάνης Γεώργιος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά