Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:00


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 30η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Γραφείο Δημάρχου

Εισηγητής: Γεώργιος Δασταμάνης Δήμαρχος Γρεβενών

Θέμα    1ο

Πρόταση – αίτηση του Δήμου Γρεβενών για τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού” (Κ.Κ.Α. & Α.)

 

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Θέμα    2ο

Ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γρεβενών έτους 2024


Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    3ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.


Εισηγήτρια: Στεργιούλα Ιφιγένεια Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας & Αθλητισμού

Θέμα    4ο

Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025


Εισηγητής: Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα    5ο

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 396 της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 20/2023 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών


Θέμα    6ο

Έγκριση της 24ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Θέμα    7ο

Έγκριση του 25ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων

Θέμα    8ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση Αμαξοστασίου” (Α.Μ. 25/2018)


Θέμα    9ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Γρεβενών” (Α.Μ. 62/2019)

.

Θέμα  10ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση - Ενεργειακή Αναβάθμιση 7ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 75/2021)


Θέμα  11ο

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου - 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 63/2018)

.

Θέμα  12ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου  “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 64/2018)


Θέμα  13ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 65/2018)


Θέμα  14ο

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Γρεβενών (έτους 2021)” (Α.Μ.  59/2021)


Θέμα  15ο

Έγκριση από τεχνικής άποψης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων (έτους 2020)”  (Αριθμός μελέτης 74/2020)


Θέμα  16ο

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων κατασκευών έτους 2020” (Α.Μ. 11/2020)


 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλείται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχει στο ειδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος Κοινότητας  Γρεβενών


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή ΤζουβάραΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά