Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου εστιατορίου μαθητικής εστίας (11 μηνών)»
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά