Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου του έργου "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΙΑΚΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΥ"
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά