: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής ΕπιτροπήςΚαλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 12-03-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και των άρθρων 8 και 9 του ν.5056/2023, προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ευαγγελόπουλος Ιωάννης

 1. 1.

Παράταση χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας  με τίτλο: «Αναβάθμιση βάσης δεδομένων και εξοπλισμού SERVER

 1. 2.

Ενίσχυση προσωπικού Μαγειρείου –Εστιατορίου Μαθητικής Εστίας  2022-2023 ”. (Παράσχος Ευθύμιος)

 1. 3.

Έγκριση ή μη του πρακτικού (Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και αξιολόγησης συμμετοχής – τεχνικών προσφορών ) για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο: “Ενίσχυση προσωπικού μαγειρείου -εστιατορίου Μαθητικής Εστίας 2024” Συστ. Αριθμ. Εσηδης 258164)

 1. 4.

Διόρθωση  της αριθ.48/2024 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: Κατάρτιση των        όρων διακήρυξης για την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου της Κοινότητας Ποντινής Δήμου Γρεβενών,  σύμφωνα με την  149/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

(Πληροφορίες:Κολτσίδας Δημήτριος)

 1. 5.

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης για την διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού              Εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία της Δ/Κ Κοκκινιάς,  σύμφωνα με την  51/2024 απόφαση του Δ.Σ.  (Πληροφορίες:Κολτσίδας Δημήτριος)

 1. 6.

Κατάθεση αγωγής ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου για  απόδοση των οφειλόμενων μισθωμάτων (αριθ. 231/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)    (Πληροφορίες:Κολτσίδας Δημήτριος)

 1. 7.

Επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2024.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ρήγας Σκόδρας

 1. 8.

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας στη θέση «Ποταμουλι» Δημου Θ. Ζιακα»

(Πληροφορίες: Κων/νος Μητσιόπουλος )

 1. 9.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ορεινών οικισμών»

Σιδηροπούλου Άννα)

 1. 10.

Έγκριση Πρωτοκόλλου  Παραλαβής του έργου του έργου “Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού εμποροπανήγυρης”.

(Πληροφορίες:Ματεντζίδης Ιωάννης)

 1. 11.

Έγκριση Παραλαβής του έργου: ¨Αποκατάσταση καταπτώσεων και καθιζήσεων οδών (έτους 2020)¨, με Α.Μ. 26/2020


ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ρήγας Σκόδρας

 1. 12.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών  και του Δήμου Γρεβενών, για την υλοποίηση του έργου «Επισκευή στέγης παλαιού δημοτικού σχολείου Καλλιθέας», καθώς και  έγκριση των όρων – σχεδίου της Προγραμματικής. (Πληρ.: Ζαμανάκος Πούλιος)

 1. 13.

Εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για “Τροποποίηση – επικαιροποίησης του τεχνικού προγράμματος του Δημου Γρεβενων έτους 2024   (Πληρ.: Ζαμανάκος Πούλιος)

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

        Κυριάκος  Ταταρίδης

        Δήμαρχος Γρεβενών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά