Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών την Τρίτη 12 Μαρτίου


Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Εισηγητής: Ρήγας Σκόδρας Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Πρασίνου

Θέμα    1ο

Τροποποίηση – Επικαιροποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Γρεβενών έτους 2024, όπως προτάθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή

Πληροφορίες: Ζαμανάκος Πούλιος

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Ευαγγελόπουλος Ιωάννης Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα   2ο

Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2024, όπως προτάθηκε από την Δημοτική Επιτροπή

Πληροφορίες: Μπαζάκα Ευδοξία

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Εισηγητής: Ιωάννης Λέτσιος Αντιδήμαρχος καθαριότητας

Θέμα    3ο

Ετήσιος Απολογισμός Δράσεων έτους 2023 της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε (Περιφερειακού ΦοΔΣΑ Δυτικής Μακεδονίας)

Πληροφορίες: Σαΐτη Σοφία

Ειδικά Θέματα

Θέμα   4ο

Έγκριση της αριθμ. 4/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Γρεβενών (Δ.Ε.Υ.Α.Γ.), αναφορικά με την έγκριση τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. για το έτος 2024

Πληροφορίες: Τοτίδης Επαμεινώνδας

Εισηγητής: Ταταρίδης Κυριάκος Δήμαρχος & Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Ευθύμιος Πρέβεζας.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων για το 1ο θέμα

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιφιγένεια Μπαρλαγιάννη

Attachments:
Download this file (Πρόσκληση 07-2024.doc)Πρόσκληση 07-2024.doc[ ]45 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά