Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής


Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

 Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 20-03-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και των άρθρων 8 και 9 του ν.5056/2023, προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

α/α

ΘΕΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ευαγγελόπουλος Ιωάννης

  1. 1.

Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου εντός της πόλης της Λάρισας για τη στέγαση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών με χειμερινή έδρα την Λάρισα, σύμφωνα με την 52/2024 απόφαση του Δ.Σ. (Πληροφορίες:Κολτσίδας Δημήτριος)

  1. 2.

Eνημερωση της δημοτικής επιτροπής σχετικά με το κληροδότημα « ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓ. ΝΑΣΙΚΑ» (Πληροφορίες:Καλέση Γλυκερία)

  1. 3.

Έγκριση Απολογισμών Οικονομικών Ετών 2007 - 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016- 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 2022-2023  κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΑΣΙΚΑ - Κοινότητας Σμίξης Δήμου Γρεβενών (Πληροφορίες:Καλέση Γλυκερία)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ρήγας Σκόδρας

  1. 4.

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Πληροφορίες:Κων/νος Μητσιόπουλος)

  1. 5.

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2021)»

  1. 6.

Εγκριση της αριθ. 02/2024 μελέτης του έργου με τίτλο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” προϋπολογισμού (232.562,00) € και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτού.(Πληροφορίες: Ν. Μπαλοδήμος)


ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κατσάλης Αλεξανδρος

  1. 7.

Τροποποίηση κανονιστικής πράξης χρίσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε κ.υ.ε. του Δημου Γρεβενών (211/2021 ΑΔΣ)(Πληροφορίες:Χ¨συμεωνίδης Παύλος)

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Κυριάκος  Ταταρίδης

Δήμαρχος Γρεβενών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά