Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 05-04-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και των άρθρων 8 και 9 του ν.5056/2023, προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α/α

ΘΕΜΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κυπριτζής Σοφοκλής

 1. 1.

Πρόσληψη προσωπικού είκοσι δύο (22) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου: Πυρασφάλειας-Πυροπροστασίας (Πληροφορίες:Βάιος Δημήτριος)

 1. 2.

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών  εποχικών  αναγκών στην υπηρεσία Καθαριότητας (Πληροφορίες:Βάιος Δημήτριος)

 1. 3.

Αποδοχή δωρεάς ποσού 2.000€  διατακτικών σίτισης  από την enaon EDA για την ενίσχυση των κοινωνικών δομών (Πληροφορίες:Γ.Μωϋσιάδου)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ευαγγελόπουλος Ιωάννης

 1. 4.

Απόδοση λογαριασμού και Απαλλαγή υπολόγων Πάγιας Προκαταβολής 2023 (Πληροφορίες: Κλεισιάρη Γεωργία)

 1. 5.

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων – Αναίρεση, κατά της αριθ.165/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας (Πληροφορίες: Κλεισιάρη Γεωργία)

 1. 6.

Eγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 ΚΑΙ 2024-2025» (Πληροφορίες: Κάρμεν Σιέμου)

 1. 7.

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από διάφορα δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές σε δημότες του Δήμου Γρεβενών (Πληροφορίες:Καραμήτρος Βασίλειος)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ρήγας Σκόδρας

 1. 8.

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΡΥΣΩΝ»  (Πληροφορίες:Αγριμάκης Ρούσος )

 1. 9.

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»(Πληροφορίες:Κοπάνας Απόστολος)

 1. 10.

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 4ΟΥ -5ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»(Πληροφορίες:Κοπάνας Απόστολος)

 1. 11.

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ »(Πληροφορίες:Μετεντζίδης Ιωάννης)

 1. 12.

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ 5Χ5»  (Πληροφορίες:Κοπάνας Απόστολος)

 1. 13.

Ανασυγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου : <<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ>> (Πληροφορίες:Κοπάνας Απόστολος)

 1. 14.

Έγκριση ή μη του 2ου Πρακτικού του ανοικτού Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΙΑΚΑ – ΣΠΗΛΑΙΟΥ» (Πληροφορίες:Κοπάνας Απόστολος)


ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜHΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟY, ΟΡΓAΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚHΣ (Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ρήγας Σκόδρας )

 1. 15.

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών  και του Δήμου Γρεβενών, για την υλοποίηση του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ – ΠΟΡΤΙΤΣΑ (Τμήμα Β)» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 520.000,00€ ΜΕ Φ.Π.Α. (Πληροφορίες:Ζαμανάκος Πούλιος)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Λέτσιος Ιωάννης

 1. 16.

Έγκριση  κίνησης  υπηρεσιακών  αυτοκινήτων του Δήμου Γρεβενών,  καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου  τις  εργάσιμες  και μη ημέρες και ώρες, Σάββατο, Κυριακή και αργίες, εντός και εκτός  των ορίων  του  Δήμου  Γρεβενών (Πληροφορίες:Μπατσάρας Κων/νος)


ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κατσάλης Αλεξανδρος

 1. 17.

Τροποποίηση κανονιστικής πράξης χρίσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε κ.υ.ε. του Δημου Γρεβενών (211/2021 ΑΔΣ)(Πληροφορίες:Χ¨συμεωνίδης Παύλος)

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 

 

Κυριάκος  Ταταρίδης

Δήμαρχος Γρεβενών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά