Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής


 Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής

 

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 08-04-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και των άρθρων 8 και 9 του ν.5056/2023, προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α/α

ΘΕΜΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ευαγγελόπουλος Ιωάννης

  1. 1.

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού  έτους 2024 Δήμου Γρεβενών (Πληροφορίες: Μπαζάκα Ευδοξία)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ρήγας Σκόδρας

  1. 2.

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ», Α.Μ. 25/2018 (Πληροφορίες:Σιδηροπούλου Άννα)

 

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

 Κυριάκος  Ταταρίδης

Δήμαρχος Γρεβενών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά