Και επίσημα οι παρατάσεις προθεσμιών για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων


Και επίσημα οι παρατάσεις προθεσμιών για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων

 

Από το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Γρεβενών, ανακοινώνεται στους υπόχρεους ιδιοκτήτες κατοικιών που εμπίπτουν στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων, ότι έχει δοθεί παράταση των προθεσμιών σχετικά με την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας που οφείλουν να λαμβάνουν σε κάθε αντιπυρική περίοδο.

Έτσι, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172-Β’2194/10-04-2024) για τα υφιστάμενα κτίρια παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής ως εξής:

α) Έντυπο Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνική Έκθεση μέχρι την 10η/05/2024, από τον εξουσιοδοτημένο διαχειριστή
β) Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας, μέχρι την 10η/06/2024, από τους ιδιοκτήτες.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 2899/20-03-2024 ανακοίνωσή μας

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων με κτίσμα που βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές ή χορτολιβαδικές εκτάσεις και σε δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από αυτές, να προβούν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες μέχρι την εκπνοή των παραπάνω προθεσμιών.

 

Γραφείο τύπου

Δημάρχου Γρεβενών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά