Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής


Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την  16-04-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει και των άρθρων 8 και 9 του ν.5056/2023, προκειμένου να συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

α/α

ΘΕΜΑ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κυπριτζής Σοφοκλής

 1. 1.

Διόρθωση από το αριθ. 27/31-10-2018 Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Αριθ. Απόφασης:264/2018 Περίληψη :Διατύπωση γνώμης προς την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με κληροδότημα Δημητρίου Ζήση Βαρδάκη ή Βαρδάκα. (Πληροφορίες:Σωτήριος Ταμπούκας)

 1. 2.

Αποδοχή δωρεάς ποσού 500,00 € (πεντακοσίων ευρώ) σε μορφή διατακτικών σίτισης από ιδιώτη,  για την ενίσχυση  των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Πληροφορίες:Γ.Μωϋσιάδου)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ευαγγελόπουλος Ιωάννης

 1. 3.

Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών  (Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος)

 1. 4.

Συζήτηση αιτήματος Ζάμπα Ιωάννη για διαγραφή οφειλής (Πληροφορίες: Καραμήτρος Βασίλειος)

 1. 5.

Έγκριση ή μη πρακτικών της δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία της Δ/Κ Κοκκινιάς Δήμου Γρεβενών (Πληροφορίες: Κολτσίδας Δημήτριος)

 1. 6.

Έγκριση η μη του πρακτικού (διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και αξιολόγησης  δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΠ» ΣΤΟ ΠΛΑΣΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ «Ελλάδα 2.0» ΑΡΙΘΜ. ΕΣΗΔΗΣ 280152 ((Πληροφορίες: Σιέμου Κάρμεν)

 1. 7.

Διόρθωση της αριθ.107-2024 απόφαση της Δημ. Επιτροπής  μέ θέμα “Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού  έτους 2024 Δήμου Γρεβενών (Πληροφορίες: Μπαζάκα Ευδοξία)

 1. 8.

Έγκριση στοχοθεσίας Δήμου Γρεβενών  έτους 2024


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Ρήγας Σκόδρας

 1. 9.

Έγκριση της αριθ. 05/2024 μελέτης του έργου με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” προϋπολογισμού (1.350.000,00) € (Πληροφορίες: Μπαλοδήμος Νικόλαος)

 1. 10.

Έγκριση της αριθ. 06/2024 μελέτης του έργου με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ” προϋπολογισμού (1.625.000,00) € . (Πληροφορίες:Μπαλοδήμος Νικόλαος)


ΑΥΤΟΤΕΛEΣ ΤΜHΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟY, ΟΡΓAΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚHΣ

Αρμόδιος Δήμαρχος Γρεβενών

 1. 11.

Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ, 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ  4ου – 5ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» στο Επιχ. Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Δράση 2.01.01 με τίτλο «Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας των δημοσίων υποδομών».(Πληροφορίες : Ζαμανάκος Πούλιος)


ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κατσάλης Αλεξανδρος

 1. 12.

Λήψη απόφασης κατάργησης – απομάκρυνσης περιπτέρων (Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Στέργιος)

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Κυριάκος  Ταταρίδης

Δήμαρχος Γρεβενών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά