ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4/10/2010

04-10-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 ειδική τακτική συνεδρίαση
Έγκριση του απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του δήμου οικονομικού έτους 2009.


04-10-2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 τακτική συνεδρίαση
1. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αισθητική βελτίωση χώρων πρασίνου (έτους 2009)».
2. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδικής σύνδεσης προς Μεγ. Σειρήνι».
3. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση - αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας (έτους 2009)».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008».
7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ ΠΟΛΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Χρωματισμοί Σχολικών μονάδων».
10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση εθνικού σταδίου».
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 4ου -7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΑΕΙΟΥ Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση-αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας (έτους 2009).
13. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ».
14. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 27.600,00 € για καταβολή αποζημίωσης της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 3518/06 σε υπάλληλο του πρώην Εθνικού οργανισμού Πρόνοιας (ΕΟΠ).
15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή αναπληρωματικών πιστώσεων ποσού 25.100,00 € για δαπάνες του Δήμου.
16. Έγκριση εκδηλώσεων για την επέτειο της 13ης Οκτωβρίου 1912 και ψήφιση της πίστωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών.
17. Έγκριση εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 και ψήφιση της πίστωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών.
18. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2010)».
19. Έγκριση διμερής σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου.

20. Γνωμοδότηση της περιβαλλοντικής έκθεσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ "1403832 GERGREV ΜΙ " ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΥΦΥΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 21 & Π. ΜΕΛΑ 40 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
21. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης.
22. Έκπτωση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε δημοπρασία.
23. Διαγραφή οφειλών.
24. Τροποποίηση Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου της από 15/2/2008 υπογραφή σας προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: Τεχνική στήριξη του δήμου Γρεβενών για την σύνταξη μελετών-επιβλέψεων έργων καθώς και προώθηση προετοιμασίας και υλοποίησης έργων του Γ' ΚΠΣ-Δ'ΚΠΣ-ΘΗΣΕΑΣ-ΕΠΑΔΥΜ-ΣΑΤΑ δήμου Γρεβενών καθώς και άλλων κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων.
25. Εκτροπή της κυκλοφορίας στην οδό Κ. Ταλιαδούρη από 06-10-2010 εως 12-10-2010.
26. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης των αριθ. 11, 12 & 20 Καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς (Ενιαίος χώρος ισόγειος εμβαδού 58,44 τ.μ.).
27. Δωρεά παραχώρηση χρήσης του πρώην Νηπιαγωγείου Βατολάκκου (προκάτ) με τους βοηθητικούς χώρους, αποθήκη κ.λ.π. έκτασης 310 τ.μ. στον Μορφωτικό Σύλλογο Βατολάκκου. »
28. Πρόταση Ονομασίας Οδών (Απόδοση τιμής των Δωρητών - Ευεργετών του Δήμου Γρεβενών).
29. Επί αίτησης της τεχνικής εταιρίας ΠΑΣΣΑΣ ΑΤΈΒΕ για δημιουργία δανειοθαλάμου.
30. Εξέταση αιτήματος των δημοτών: 1) Παπαλιούρα Δημητρίου, 2) Τσούπα Ευθυμίου και 3) Βήττου Χρήστου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά