Η Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρία «ΤΕΧΝΗ» Κιλκίς προκηρύσσει το Δέκατο Όγδοο Πανελλήνιο Διαγωνισμό με τίτλο «Κούρος Ευρωπού», με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
 
Οι ποιητικές συλλογές που θα σταλούν στο διαγωνισμό πρέπει:
·        Να μην έχουν εκδοθεί.
·        Να είναι δακτυλογραφημένες σε τρία αντίτυπα.
·        Να είναι 20 έως 30 σελίδες η κάθε μία.
·        Οι συλλογές να στέλνονται με ψευδώνυμο.
 
Σε δεύτερο κλειστό φάκελο αλληλογραφίας ο υποψήφιος εξωτερικά θα αναγράφει πάλι το ψευδώνυμο του και μέσα τα πραγματικά του στοιχεία (όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο και e mail, αν έχει). Ο δεύτερος αυτός φάκελος θα ανοιχθεί από την επιτροπή του διαγωνισμού μόνο σε περίπτωση βράβευσης της συλλογής.
 
Τα ποιητικά έργα δε θα επιστραφούν.
 
Ποιήτριες και ποιητές που έλαβαν το Α΄ Βραβείο σε προηγούμενους διαγωνισμούς της Μ.Κ.Ε. «ΤΕΧΝΗ» Μ.Κ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ δεν ξαναβραβεύονται.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν τα έργα τους έως την 31η Μαρτίου 2013, στη διεύθυνση «ΤΕΧΝΗ» Μ.Κ.Ε. ΚΙΛΚΙΣ, 25ης Μαρτίου 20, Κιλκίς, Τ.Κ. 61100, τηλ. 23410 24217, κινητό 6944 244 761.
 
Η μη τήρηση έστω και ενός από τους παραπάνω όρους του διαγωνισμού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου.
 
Η κρίση των έργων θα γίνει από 6μελή επιτροπή.
 
Τα χρηματικά βραβεία που θα απονεμηθούν (Α΄500€,Β΄300€ και Γ΄200€) θα συνοδεύονται από ένα αγαλματίδιο, ομοίωμα του «Κούρου του Ευρωπού».
 
Η απονομή θα γίνει σε επίσημη τελετή κατά τη διάρκεια των «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» της πόλης του Κιλκίς (Μάιος 2013).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά