Ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης, μετά την με αριθμ πρωτ.248/3 Ιανουαρίου 2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη για Κατανομή ποσού 20.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2013, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους και του ποσού των 5.000.000,00 € το οποίο αποδίδεται στους Δήμους της Α΄ (στην οποία ανήκει η Δυτική Μακεδονία) και Β΄ ζώνης, όπως αυτές ορίσθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης, κάνει γνωστό ότι τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γρεβενών, μετά το πέρας της εορταστικής περιόδου, θα λειτουργήσουν κανονικά.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά