ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2012

Κάντε κλικ στην εικόνα για κατέβασμα αρχείου

Δημοσθένης
Κουπτσίδης
Δήμαρχος-----------
Αθανάσιος
Καραγιάννης
Αντιδήμαρχος-----------

Αικατερίνη
Πέτρου
Αντιδήμαρχος-----------

Γεώργιος
Γούλας
Αντιδήμαρχος-----------
Αθανάσιος
Τσακστάρας
Αντιδήμαρχος-----------
Παναγιώτα
Μπαλοδήμου-
Τσιώτα
Αντιδήμαρχος-----------

Γεώργιος
Αρμπάρας

Αντιδήμαρχος
-----------
Δασκαλόπουλος
Αντώνιος
Μέλος Οικονομικής
Επιτροπής


-----------
Τσιμόπουλος
Νίκος
Μέλος Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής


-----------
Κεφάλας
Ευθύμιος
Μέλος Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής


-----------
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά