Την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 
1.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σιδηρογέφυρας» (Τοπική Κοινότητα Δοτσικού).
2.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Περιβολίου σε Λαογραφικό Μουσείο». (Δημοτική Ενότητα Περιβολίου).
3.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρικές σχάρες σε δρόμους». (Δ.Ε. Μεσολουρίου).
4.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας και κατασκευή κοινοτικού καταστήματος Δ.Ε. Μεσολουρίου».
5.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων-χώρων (έτους 2009)».
6.      Παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
7.      Παράταση προθεσμίας περαιώσεως του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Δ ΖΙΑΚΑ
8.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή σκεπής σχολείων Τ.Δ. Πολυδένδρου».
9.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Δ.Δ. Βορείου τμήματος Δήμου Γρεβενών έτους 2007».
10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Ταξιάρχη».
11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή δικτύων οδοποιίας Φιλιππαίων Β΄ Φάση».
12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Βελτίωση υπόβασης οδών δήμου Γρεβενών έτους 2012».
13. Εγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ»
14. Εγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Δ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
15. Εγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου « ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΣΕ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»
16. Αποδοχή χρηματοδότησης 13.000,00 € για τη συνέχιση εκτέλεσης της μελέτης ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ».
17. Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπ. Εσωτερικών ποσού 2.816,00 € για υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στο Σχολικό Τροχονόμο, κατά το διάστημα από Απρίλιο έως Ιούνιο 2012.
18. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 164.749,14 € από το ΥΠ.ΕΣ. (Κατανομή Δ΄δόσης αρ. 27 Ν. 3756/2009). Τροποποίηση του προϋπολογισμού, ως προς πίστωση 85.038, 21 € (Επενδύσεις-έργα) εγγραφή και κατανομή των επί μέρους πιστώσεων.
19. Εφάπαξ καταβολή οικονομικής ενίσχυσης από το πρόγραμμα «Α’ Κοινωνικών Βοηθειών / Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις».
20. Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης αιρετών για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε. στην Αθήνα την 3/12/2012.
21. Έγκριση δαπανών που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του 2013.
22. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου»ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΕΤΟΥΣ 2012)».
23. Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2012)».
24. Επιστροφή καταβληθέντος παραβόλου σε αλλοδαπή.
25. Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών.
26. Αποδοχή συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ Δήμου και του Τσακνάκη Ευθυμίου του Κωνσταντίνου διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 1.013,18 €, από τον προϋπ/σμό του Δήμου χρήσης 2012.
27. Αποδοχή συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ Δήμου και του Παπαθεοδώρου Λουκά διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 €, από τον προϋπ/σμό του Δήμου χρήσης 2012.
28. Αποδοχή συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ Δήμου και Ιωάννη Σεϊτη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 3.000,00 €, από τον προϋπ/σμό του Δήμου χρήσης 2012.
29. Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ ΑΝ.ΔΗ.Γ Ο.Τ.Α. και Δήμου Γρεβενώνκαι Τροποποίηση προϋπολογισμού.
30. Δωρεάν παραχώρηση για χρήση των υπ΄αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ-1044 και ΚΗΙ-1042 οχημάτων στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας.
31. Έγκριση της αριθ. 48/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΚΕΓ που αφορά στην Κατάρτιση και ψήφιση τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
32. Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στα Γρεβενά.
33. Ορισμός δύο δημ. Συμβούλων ως μέλη της επιτροπής (άρθ. 186 Δ.Κ.Κ.) εκτίμησης εκποιουμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2013.
34. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης εκποιουμένων ακινήτων του Δήμου για το έτος 2013 (άρθ. 7 του Π.Δ. 270/81).
35. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την Επιτροπή Παραλαβής έργων δαπάνης άνω των 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2013.
36. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για την Επιτροπή Παραλαβής μικρών έργων-εργασιών συντήρησης δαπάνης μέχρι 5.869,41 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2013.
37. Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
38. Συγκρότηση της επιτροπής για την διενέργεια των διαγωνισμών εργασιών, παροχής υπηρεσιών και μεταφορών.
39. Σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής σε βάρος της Πολύζου Βιολέτας του Ευθυμίου.
40. Υλοτομία Δασικού Τμήματος 7 Δημοτικού Δάσους Αναβρυτών Δημοτικής Ενότητας Θεόδωρου Ζιάκα.
41. Υλοτομία Δασικού Τμήματος 10 Δημοτικού Δάσους Φιλιππαίων πρώην Κοινότητας Φιλιππαίων.
42. Γνωμοδότηση για το Πρόγραμμα δασικών έργων και εργασιών Δημόσιας Δασοπονίας οικονομικού έτους 2013.
43. Προσαρμογή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Γρεβενών στις διατάξεις της παρ. 1.α του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.
 
 
 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά