Την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, ήτοι:
 1. Έγκριση υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης με τον Υπουργό ΠΕΚΑ   για το έργο: «Βελτίωση Δρόμου Πρόσβορο – Κουρούνα» (Α΄ Κλάδος), Δημοσίων Δασών Προσβόρου – Μεσολουρίου, Δήμου Γρεβενών (προϋπ. 880.000,00 €).
 2. Έγκριση υπογραφής  νέας Προγραμματικής Σύμβασης με τον Υπουργό ΠΕΚΑ   για το έργο: «Βελτίωση Δρόμου Πρόσβορο – Κουρούνα» (Β΄ Κλάδος), Δημοσίων Δασών Προσβόρου – Μεσολουρίου, Δήμου Γρεβενών (προϋπ. 830.000,00 €).
 3. Έγκριση υπογραφής νέας Προγραμματικής Σύμβασης με τον Υπουργό ΠΕΚΑ   για το έργο: «Βελτίωση του Δασικού Δρόμου Β΄ Κατηγορίας Σταυρός – Γερακίνα» Τοπικής Κοινότητας Σαμαρίνας Δήμου Γρεβενών (προϋπ. 400.000,00 €).
 4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή κεντρικής θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων (έτους 2011)».
 5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου προς νεκροταφείο & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχίου και ρείθρου Τ.Δ. Προσβόρου»
 7. Έγκριση πρωτοκόλλου  προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή διάβασης στον ποταμό Γρεβενίτη έναντι Διοικητηρίου».
 8. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 2ου Λυκείου Γρεβενών».
 9. Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
 10. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή του εξοπλισμού των ειδών οικοτεχνίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 11. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών, με τον αναπληρωτή του, στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων & Παρεμφερών Επιχειρήσεων του Δήμου Γρεβενών.
 12. Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Β’ για το έτος 2013.
 13. Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους «Μικρολιβάδου».
 14. Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της συστάδας 4α του Δημοτικού Δάσους «Δοτσικού».
 15. Παράταση μίσθωσης εκμετάλλευσης δασικών προϊόντων της συστάδας 4β του Δημοτικού Δάσους «Δοτσικού».
 16. Έγκριση διμερούς σύμβασης για παροχή συγκοινωνιακού έργου.
 17. Έγκριση της αριθ. 9/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», περί εγκρίσεως του Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2013.
 18. Έγκριση εκδηλώσεων Αποκριάς 2013.
 19. Εκτροπή κυκλοφορίας στην περίοδο των εκδηλώσεων Αποκριάς 2013.
 20. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά