Ο Δήμος Γρεβενών, η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.–ANKO και η Αναπτυξιακή Γρεβενών-ΑνΓρε

προσκαλούν
τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές, κατοίκους της περιοχής, σε ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:00μμ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών.
Η ενημέρωση θα αφορά στην 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Άξονα 3 "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013.
Στελέχη της ΑΝΚΟ, που είναι o Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση των ιδιωτικών έργων στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της ΑνΓρε Αντένα στο νομό Γρεβενών θα παρουσιάσουν αναλυτικά τα Μέτρα:
  • 311 «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες»
  • 312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»
  • 313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»
που έχουν προκηρυχθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθώς και τις δυνατότητες και ευκαιρίες που παρέχονται από το πρόγραμμα έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις 24 Απριλίου 2013, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.
Με τιμή

 

 

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΑνΓρε 
Ο Πρόεδρος της ΑΝΚΟ
Δημοσθένης Κουπτσίδης
Κυριάκος Μιχαηλίδης

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά