Υπεγράφη από το Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και τον ανάδοχο της εταιρείας Εμμανουηλίδης Θεολόγος Ε.Δ.Ε.. παρουσία των Αντιδημάρχων κας Αικατερίνης Πέτρου, κ. Βάιου Κόραβου και του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Κυδωνιών κ. Κων/νου Στάμου, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ», προϋπολογισμού 86.531,19€ με Φ.Π.Α. και προθεσμία εκτέλεσης 18 μήνες.

Ο Δήμος Γρεβενών, στα πλαίσια της αξιοποίησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 και ειδικότερα του Μέτρου 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ», που έχει ως στόχο τη βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, στις 14-11-2011 υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€.

Η πρόταση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Γρεβενών στις 5/03/2013, όπου ανάδοχος εκτέλεσης ανακηρύχθηκε ο Εμμανουηλίδης Θεολόγος Ε.Δ.Ε. με έδρα την Καστοριά ο οποίος προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση, ήτοι 42,43%.

Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει τις τεχνικές εργασίες:

Η πρώτη υπό διαμόρφωση περιοχή βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του χωριού πίσω από την εκκλησία. Σε αυτή τη θέση θα κατασκευαστεί μια ορθογώνια παιδική χαρά σε βάση από μπετόν επιστρωμένο με ελαστικό τάπητα.

Η δεύτερη υπό διαμόρφωση περιοχή περιλαμβάνει, το δρόμο που διέρχεται νότια της πλατείας και το τριγωνικό χώρο αδιαμόρφωτου πράσινου από όπου αυτός ξεκινάει. Ο δρόμος επιστρώνεται με κυβόλιθους από φυσικό γρανίτη και αποκτά στα όρια του κανάλια απορροής υδάτων. Η επίστρωση του δρόμου ξεκινάει πριν την είσοδο στην πλατεία και μέχρι το τέλος της πλατείας. Ο τριγωνικός χώρος από όπου ξεκινάει ο δρόμος, επιστρώνεται με ορθογωνισμένες πλάκες Ελευθερουπόλεως και ισοπεδώνεται με την βοήθεια πέτρινου τοιχίου.

Ο τρίτος υπό διαμόρφωση χώρος είναι το οικόπεδο του παλιού σχολείου των Κυδωνιών, όπου θα τοποθετηθεί παιδική χαρά.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά