Πάροχος ιδιωτικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την έγκριση δικαιώματος διέλευσης εγκατάστασης Δικτύου στον δήμο Γρεβενών σύμφωνα με το παρακάτω σκαρίφημα.


Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι, ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι, εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, στην πιο πάνω θέση και περιοχή, να γνωστοποιήσουν αυτό στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Γρεβενών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 της με αριθμό οικ. 725/23/04-01-2012 ΚΥΑ Απόφασης.

Πάροχοι και φορείς οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση εργασιών Εκσκαφής εντός της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών εγκαίρως, δεν θα έχουν το δικαίωμα εκσκαφής κατά το εξάμηνο αυτό εντός της συγκεκριμένης περιοχής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014

Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά