ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2013

Κάντε κλικ στην εικόνα για κατέβασμα αρχείου


Δημοσθένης
Κουπτσίδης
Δήμαρχος-----------

Αθανάσιος
Καραγιάννης
Αντιδήμαρχος-----------

Αικατερίνη
Πέτρου
Αντιδήμαρχος-----------

Γεώργιος
Αρμπάρας

Αντιδήμαρχος-----------

Βάϊος
Κόραβος

Αντιδήμαρχος----------

Παναγιώτα
Μπαλοδήμου-
Τσιώτα
Αντιδήμαρχος-----------

Ιωάννης
Νασίκας
Αντιδήμαρχος
-----------

Παλάσκας
Κων/ος
Αντιδήμαρχος

-----------


Βασιλική
Σταυροπούλου
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής-----------

Δασκαλόπουλος
Αντώνιος
Μέλος Οικονομικής Επιτροπής


-----------

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά