Τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 
1.      Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την πράξη Τοπεκο.
2.      Συμμετοχή στο ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΑ, «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007-2013, Πρόταση με τίτλο: «Πλατφόρμα Βιώσιμης Ανάπτυξης για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό και Τουριστικό Τομέα στη διασυνοριακή περιοχή» Βιο-επιχειρείν (Bio-Business).
3.      Συμμετοχή στο ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΑ, «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007-2013, Πρόταση με τίτλο: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΛΒΙΝΟΥ.
4.      Συμμετοχή στο ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΡΑ, «ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ» 2007-2013, Πρόταση με τίτλο: Ανάπτυξη προτύπων παραγωγής, διακίνησης και προώθησης αγροτικών προϊόντων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας του αγροτικού τομέα».
5.      Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Γρεβενών για το έτος 2013.
6.      Έγκριση της 1ης Τροποποίησης των κατόψεων ισογείου και 1ου ορόφου της μελέτης: «Αποκατάσταση του Σχολείου Σπηλαίου Ν. Γρεβενών και επανάχρησή του ως χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
7.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πάρκων – πλατειών πόλης Γρεβενών».
8.      Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Πράξης Εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης επέκτασης Δήμου Γρεβενών».
9.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου από θεομηνίες Δημοτικής ενότητας Μεσολουρίου».
10. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αμμοχαλικόστρωση δρόμου οικισμού Παρορείου».(Δημοτική ενότητας Θ.Ζιάκα).
11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση οδού Παύλου Μελά».
12. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Χαλικόστρωση αγροτικών οδών Δ.Δ. Ελευθέρου».
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:»ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΛΑΒΔΑ».
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:»ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων οικισμού Πριονίων Δ.Ε. Γόργιανης».
16. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα αθλητικών χώρων».
17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή μεταλλικών στεγάστρων».
18. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου (έτους 2012)».
19. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής – δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Γόργιανης (έτους 2012)».
20. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής – δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Θ. Ζιάκα».
21. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Γρεβενών (έτους 2012)».
22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδών (έτους 2012)».
23. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων (έτους 2012)».
24. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου κοινότητας Σαμαρίνας».
25. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Αβδέλλας (έτους 2012)».
26. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου από θεομηνίες Δημοτικής Ενότητας Μεσολουρίου».
27. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Γρεβενών (έτους 2011».
28. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδών Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)».
29. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΜΝΕ εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση βατότητας εσωτερικής οδοποιίας Δ.Ε. Γρεβενών (έτους 2012)».
30. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών».
31. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση επειγουσών φθορών οδοστρωμάτων».
32. Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 20.000,00 € από Υπουργείο Εργασίας, Κοινων. Ασφάλισης και Πρόνοιας, για δαπάνες λειτουργίας κατασκηνώσεων.
33. Αποδοχή χρηματοδότησης (100,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Αμαξοστάσιο Δήμου Γρεβενών (περίφραξη – διαμόρφωση χώρου)».
34. Αποδοχή χρηματοδότησης (133.000,00) € για την συνέχιση εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Αμυγδαλιές».
35. Αποδοχή χρηματοδότησης (15.000,00) € για την συνέχιση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Γρεβενών».
36. Αποδοχή χρηματοδότησης (165.000,00) € για την συνέχιση εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης και επέκτασης δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Γρεβενών».
37. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 329.498,28 € από το ΥΠ.ΕΣ. (Κατανομή Δ΄δόσης αρ. 27 Ν. 3756/2009). Τροποποίηση του προϋπολογισμού, ως προς πίστωση 170.076,42 € (Επενδύσεις-έργα) εγγραφή και κατανομή των επί μέρους πιστώσεων.
38. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς πιστώσεις ΣΑΤΑ.
39. Τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη δαπανών.
40. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για εγγραφή πίστωσης ποσού 5.000,00 € για δαπάνη εξωδικαστικών αποφάσεων.
41. Ψήφιση πίστωσης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.
42. Έγκριση δαπανών για τα 100 χρόνια Γρεβενά.
43. Έγκριση και καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Τσαπράζη Δημητρίου για την εκπροσώπηση του δήμου Γρεβενών στο Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης.
44. Έγκριση μετακίνησης για το έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ.
45. Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών.
46. Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 157/2012 απόφασης του Δ.Σ. Γρεβενών.
47. Τροποποίηση της αριθμ. 489/2009 απόφασης Δ.Σ. Γρεβενών.
48. Συγκρότηση επιτροπής του Π.Δ. 28/80 έτους 2013.
49. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2013.
50. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Γρεβενών με τον αναπληρωτή του στο πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων έτους 2012.
51. Δωρεάν παραχώρηση για χρήση των υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 1028, ΚΗΙ 1029, ΚΗΙ 1031, ΚΗΙ 1032 και ΚΗΙ 1033 επιβατικών οχημάτων στην Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (ΔΕΚΕΓ).
52. Συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων και προώθησή τους στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
53. Επί αίτησης του κ. Σβώλου Πέτρου για χρήση δημοτικού χώρου στάθμευσης.
54. Επί αίτησης της εταιρίας Κ. Ζαφειρόπουλος-Δ. Πετσούλης Ο.Ε. για χρήση δημοτικού χώρου στάθμευσης.
55. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του οικήματος του πρώην Αστυνομικού Σταθμού της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Γεωργίου στον ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Αγίου Γεωργίου Γρεβενών.
56. Επί αιτήματος Νασιούλα Ηλία του Κων/νου για διαγραφή ενοικίων.
57. Κήρυξη εκπτώτου της εγγύησης (Νο 19159/2012 Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων ποσού 1080,00 €) της τελευταίας πλειοδότριας των αρ. 14,15,16 και 17 Δημοτικώνν Καταστημάτων (ενιαίος χώρος) της Δημοτικής Αγοράς, β) Επανάληψη ης δημοπρασίας και γ) Επί του από 12-11-2012 αιτήματος της Μπουραλέκου Αικατερίνης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΑΡΧ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΥΠΤΣΙΔΗ 2011-2014
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά