ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα

δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της

ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε

αντίστοιχες μονάδες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟ ( ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ)

1.Γραφείο ΚΕΠ.

2.Γραφείο καθαριότητας και ανακύκλωσης.

3.Γραφείο διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη.

4.Γραφείο οικονομικών θεμάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ

ΚΗΠΟΥΡΕΙΟ ( ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ)

1.Γραφείο ΚΕΠ.

2.Γραφείο καθαριότητας και ανακύκλωσης.

3.Γραφείο διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη.

4.Γραφείο οικονομικών θεμάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΝΙΔΗ

( ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΩΝ)

1.Γραφείο ΚΕΠ.

2.Γραφείο καθαριότητας και ανακύκλωσης.

3.Γραφείο διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη.

4.Γραφείο οικονομικών θεμάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ’: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΟΠΩΣ

ΜΑΥΡΑΝΑΙΟΥΣ ( ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ)

1.Γραφείο ΚΕΠ.

2.Γραφείο καθαριότητας και ανακύκλωσης.

3.Γραφείο διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη.

4.Γραφείο οικονομικών θεμάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

( ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ)

1.Γραφείο ΚΕΠ.

2.Γραφείο καθαριότητας και ανακύκλωσης.

3.Γραφείο διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη.

4.Γραφείο οικονομικών θεμάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ’: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ

ΤΥΡΝΑΒΟ (ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)

1.Γραφείο ΚΕΠ.

2.Γραφείο διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη.

3.Γραφείο οικονομικών θεμάτων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ’: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

(ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΟΡΕΙΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)

1.Γραφείο ΚΕΠ.

2.Γραφείο διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης του πολίτη.

3.Γραφείο οικονομικών θεμάτων.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά