ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης


Γραφεία
α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής
β) Γραφείο Αλιείας
γ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών ραστηριοτήτων
δ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά