ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Προϊστάμενος Τμήματος
Σαρουσαββίδου Γεσθημανή

Γραφεία

α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά