ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κανονιστική πράξη χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων και παράταση του ωραρίου σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 12/2021 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως τροποποιήθηκε με την 18/2021 απόφαση


Attachments:
Download this file (620ΛΩ9Γ-ΤΕΘ.pdf)620ΛΩ9Γ-ΤΕΘ.pdf[ ]232 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ.16/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενης Λαϊκής Αγοράς Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 4/2021 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”, ως προς το άρθρο 13


Attachments:
Download this file (052-2021 6ΝΝ6Ω9Γ-ΤΔΦ.pdf)052-2021 6ΝΝ6Ω9Γ-ΤΔΦ.pdf[ ]238 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έκδοση κανονισμού Λειτουργίας υφιστάμενης Λαϊκής Αγοράς Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την 4/2021 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Attachments:
Download this file (016-2021 9ΔΡΠΩ9Γ-614.pdf)016-2021 9ΔΡΠΩ9Γ-614.pdf[ ]382 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράταση προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών για απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού επιχειρήσεων που διακόπτουν τη λειτουργία τους λόγω λήψης µέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19


Attachments:
Download this file (019-2021 6Ξ9ΖΩ9Γ-ΤΥΣ.pdf)019-2021 6Ξ9ΖΩ9Γ-ΤΥΣ.pdf[ ]149 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση του Εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Γρεβενών, σύµφωνα µε την 12/2020 απόφαση - εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Attachments:
Download this file (221-2020 Ψ6ΔΨΩ9Γ-77Α.pdf)221-2020 Ψ6ΔΨΩ9Γ-77Α.pdf[ ]186 Kb

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Περισσότερα Άρθρα...Παλαιοντολογικό Μουσείο Μηλιάς

Χιονοδρομικό Βασιλίτσας


Πλατεία Ελευθερίας Γρεβενά